fredag 1 juni 2018

Amerikanska utdelningar Fortune 500

Enligt en undersökning i senaste numret av Fortune av vad CEOs i Fortune 500 bolag ämnar göra med den skattereduktion som kommer svarade 50% dividends! 43% reinvest in company, 32% hiring, 32% r&d och 29% löner/förmåner. (Mer än 1 svar möjligt) 
Inte så dumt för oss som uppskattar utdeningar från stora, stabila amerikanska bolag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar